Sempozyum Ücreti 31 Mart 2022 Öncesi 31 Mart 2022 Sonrası
Öğretim Üyesi 750 TL 1000 TL
-Asistan, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 600 TL 750 TL
Lisans Öğrencileri 300 TL 450 TL
Kurs Ücreti
Egzersiz Reçetelemesi Kursu 250 TL
Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Ölçme ve Değerlendirme Kursu 250 TL
Solunum Fonksiyon Testi Kursu 250 TL
EKG Değerlendirmesi Kursu 250 TL
Bank: T.C. İş Bankası
IBAN TL: TR19 0006 4000 0011 0351 4944 93
HESAP ADI: PARTNER SAĞLIK VE SPOR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kayıt ücretinin yatırıldığına dair dekontu egzersizfizyolojisi@yeniyuzyil.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.
Lütfen bildiriyi egzersizfizyolojisi@yeniyuzyil.edu.tr  e-posta adresine gönderiniz.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Genel İlkeler
• Sempozyum dili Türkçe’dir.
• Sözel ve poster bildiriler sempozyumda sunulduktan sonra Sempozyum Kitapçığında yer alacaktır.
• Hakemlik sürecinden geçen bildiriler yazarların tercihine bağlı olarak tam metin haliyle dergide yayınlanabilecektir.
• Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Sempozyum Kitapçığında yer almayacaktır.
• Sempozyuma sayı sınırlaması olmaksızın bildiri gönderebilirsiniz ancak sunum yapan yazar olarak en fazla 2 bildiri göndermeniz gerekmektedir.

Önemli Tarihler
• Sempozyum: 12-13-14-15 Mayıs 2022
• Bildiri Kabulü Son Günü: 22 Nisan 2022
SÖZEL BİLDİRİ KURALLARI
• Sempozyuma derleme ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.
• Sözel Bildiriler; 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.
• Özet bildiriler belirtilen kurallar çerçevesinde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
• Bildiri Özeti yukarıdaki başlıklar altında anahtar sözcükler hariç en fazla 300 kelime ile sınırlandırılmalı, özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalı ve Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, metin iki yana yaslı, satır aralığı 1.5 olarak düzenlenmelidir.
• Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve sunumu yapacak yazarın mutlaka sempozyuma kayıt olması gerekmektedir.
• Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.
• Bildiri sunum süresi 15 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.
• Tüm katılımcılar sempozyumumuza göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Sempozyumumuz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Sempozyumumuza gönderilen çalışmaların daha önce bir başka kongrede sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olması şartı aranmaktadır.
POSTER SUNUM KURALLARI
• Poster boyutu: 50 cm (genişlik) x 70 cm (yükseklik).
• Posterler tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
• Poster sunum dili: Türkçe.
• Poster PDF ve JPEG formatında hazırlanmalıdır.
• Posterin üst kısmına bildirinin başlığı, yazarları ve adresi eklenmeli ve sunumu yapan yazarın altını çizilmelidir.
• Posterler, Düzenleme Kurulu'nun belirlediği listeye göre afiş panolarına asılacaktır.
1 katılımcı en fazla 2 kursa kayıt olabilmektedir.
-Egzersiz Reçetelemesi Kursu ve Solunum Fonksiyon Testi Kursu sabahtan yapılacağı için iki kursa aynı anda kayıt yaptırmayınız.
-Aynı şekilde Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Ölçme ve Değerlendirme Kursu ve EKG Değerlendirmesi Kursu öğleden sonra yapılacağı için iki kursa aynı anda kayıt yaptırmayınız.
ALEV OFLUOĞLU KONFERANS SALONU